2nd Zagreb EHRA Collaborative Course

Od 25. do 27. travnja 2019. u Zagebu će se u organizaciji Europskog aritmološkog društva i Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca organizirati 2. tečaj o kliničkoj elektrofiziologiji srca i intervencijskom liječenju tahikardija.

Web stranice tečaja

European Heart Rhythm Association

Predsjednik Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva

Šime Manola

Predsjednici Zagreb EHRA tečaja

Nikola Pavlović

Maxim Didenko