Krioablacija

Krioablacija

cryo aritmije kbcsmKrioablacija balonom je relativno nova metoda za ablaciju paroksizmalne fibrilacije atrija koja se razvila kao alternativa radiofrekventnoj ablaciji. Procedura se izvodi bez 3D mapping sustava, pod kontrolom RTG uređaja. Balon promjera 23 ili 28 mm postavlja se na ušće svake plućne vene te se unutrašnjost balona hladi na -80ᵒC. Potencijalne prednosti krioablacije su kraće trajanje procedure u odnosu na radiofrekventnu ablaciju te potreba za jednom transseptalnom punkcijom. Prema rezultatima dosad objavljenih studija uspješnost je slična radiofrekventnoj ablaciji.

Read more

Radiofrekventna ablacija srca

Radiofrekventna ablacija srca

rf ablacija aritmije kbcsmRadiofrekventna ablacija je zahvat koji omogućava liječenje mnogo vrsta ubrzanog srčanog rada (tahikardija). Posebnom kateterskom elektrodom (ablacijski kateter) koja se uvodi u srce, isporučuje se radiofrekventna energija (frekvencija 300-500kHz, energija 10-50 watta, trajanje svake zasebne aplikacije je varijabilno) na malom području srčanog mišića koji je odgovoran za nastanak nepravilnog srčanog rada (aritmije). Radiofrekventna energija na taj način toplinom uzrokuje trajno mikrooštećenje na tkivu. Tako oštećeno tkivo nije više u mogućnosti provoditi impulse koji su odgovorni za aritmiju ili znatno smanjuje njihovu pojavu. Ova metoda kod nekih aritmija omogućuje trajno izlječenje pacijenta.

Read more

Privremeni srčani elektrostimulator

Privremeni srčani elektrostimulator

privremeni elektrostimulatorPrivremeni elektrostimulator srca (ES) uključuje stimulaciju srca uslijed najčešće sporog srčanog rada (bradikardije) ili rjeđe brzog srčanog rada (tahikardije), kraće vrijeme dok se ne ukloni uzrok nastajanja poremećaja srčanog ritma ili do ugradnje trajnog elektrostimulatora. Privremeni elektrostimulator, ako je indicirano, ponekad se ugrađuje i pacijentima koji su predviđeni za operativne zahvate najčešće u općoj anesteziji, kao bi ih se zaštitilo od poremećaja srčanog ritma.

Read more

Elektrokardioverzija

Elektrokardioverzija

elektrokardioverzija aritmije kbcsmElektrokardioverzija, često zvana kardioverzijom, je procedura kojom se tretira abnormalni i brzi srčani ritam (srčana aritmija). Najčešće tretirana aritmija na ovaj način je atrijska fibrilacija. Druge srčane aritmije koja se tretiraju na ovaj način su neke kružne supraventrikulske aritmije, kao undulacija atrija, te ventrikulska tahikardija. Za vrijeme elektrokardiovezije u kontroliranim uvjetima se isporučuje električni „šok“ preko prsnog koša kako bi se povratio normalni srčani ritam.

Read more