Ivica Benko

Ivica Benko rođen je 25. veljače 1983. godine u Zaboku. Srednju medicinsku školu završio je u Bedekovčini 2001. godine, te nakon toga upisao preddiplomski Studij sestrinstva pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i diplomirao 2006. godine. 2012. godine završio je specijalistički diplomski stručni studij Kliničkog sestrinstva pri istom Veleučilištu. 2016. godine završio je sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu pri međunarodnom sveučilištu DIU Libertas u Zagrebu.

2004. godine započeo je pripravnički staž na Odjelu intenzivne kardijalne skrbi na zavodu za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice, te tamo nastavio raditi do 2009. godine. Od 2009. godine radi na odjelu za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca Klinike za bolesti srca i krvnih žila. Na istoj Klinici član je tima invazivne i intervencijske kardiologije od 2010. godine.

Od 2011. godine u suradničkom je zvanju na Katedri za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu,  a od 2013. godine na istoj katedri je u zvanju višeg asistenta, te od 2018., u zvanju predavača.

Član je Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Vijeća za kardiovaskularnu njegu pri Europskom kardiološkom društvu.

2014. godine imenovan je predsjednikom Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

U lipnju 2017. godine položio je Europski ispit iz elektrostimulacije srca, te je od tada EHRA (Europsko aritmološko društvo) certificirani stručnjak za srodne profesije (EHRA Certificated Cardiac Device Specialists for Allied Professionals – ECDSAP)

U svom radu objavio je oko trideset stručnih radova i kongresnih priopćenja. Aktivno je sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih skupova, kongresa i radionica, kao i u organizaciji radionica i tečajeva iz područja invazivne kardiologije, aritmologije i elektrostimulacije srca.

ivica benko