Prve implantacije okludera aurikule lijevog atrija u KBCSM

Bolesnici s fibrilacijom atrija imaju povišen rizik od moždanog udara. Rizik je ovisan o drugim bolestima koje bolesnici imaju i može biti i do 10 puta viši od ljudi bez fibrilacije atrija. Stoga bolesnici s fibrilacijom atrija, ovisno o riziku, moraju trajno uzimati lijekove protiv zgrušavanja krvi (nove oralne antikoagulanse ili varfarin) radi sniženja rizika moždanog udara.
Međutim, mali dio bolesnika je imao značajna krvarenja prije ili nakon početka terapije lijekovima protiv zgrušavanja krvi (primarno intrakranijalna krvarenja te krvarenja iz probavnog trakta koja se ne mogu spriječiti).

Kod navedenih bolesnika s fibrilacijom atrija, kao metoda sniženja rizika moždanog udara je ugradnja okludera aurikule lijevog atrija. Aurikula u lijevoj pretkijetci je područje gdje nastaju ugrušci tijekom fibrilacije atrija i izvor su tromboembolije i moždanih udara. Posebnim uređajem (slika 1.) kojim se „zatvori“ aurikula i isključi iz cirkulacije, znatno se snizuje rizik moždanog udara, a nakon nekog vremena uklanja se antikoagulantna terapija koja povisuje rizik krvarenja.

10c
slika 1. (izvor: aubmc.org)

Procedura se radi u lokalnoj anesteziji i sedaciji uz nadzor RTG (slika 3.) i transezofagealnog ultrazvuka (slika 2.). Posebnom uvodnicom prelazi se iz desnog u lijevi atrij te ovisno o karakteristikama aurikule postavlja uređaj određene veličine

9b
Slika 2.
10b
Slika 3.

Nakon toga uvodnica se vadi, a bolesnik već sutra, ukoliko nema komplikacija može biti otpušten kući s rasporedom daljnjih kontrola UZV srca.

Uspješnost ugradnje uređaja je 99%, a moguće komplikacije opisane su u oko 3% slučajeva. Detalje o postupku objasnit će svakom bolesniku liječnik.

Važno je napomenuti da navedena terapija nije zamjena za antikoagulantnu terapiju kod svih bolesnika nego kod manjine koji imaju veliki rizik krvarenja. Za većinu bolesnika i dalje antikoagulantna terpija ostaje prvi i jednini izbor kod prevencije moždanog udara.

Od nedavno navedena terapija dostupna je u KBCSM.