Privremeni srčani elektrostimulator

Privremeni srčani elektrostimulator

privremeni elektrostimulatorPrivremeni elektrostimulator srca (ES) uključuje stimulaciju srca uslijed najčešće sporog srčanog rada (bradikardije) ili rjeđe brzog srčanog rada (tahikardije), kraće vrijeme dok se ne ukloni uzrok nastajanja poremećaja srčanog ritma ili do ugradnje trajnog elektrostimulatora. Privremeni elektrostimulator, ako je indicirano, ponekad se ugrađuje i pacijentima koji su predviđeni za operativne zahvate najčešće u općoj anesteziji, kao bi ih se zaštitilo od poremećaja srčanog ritma.

Read more