Martina Kralj, bacc.med.techn.

Glavna sestra Zavoda za aritmije

Rođena sam 23.09.1980 godine u Karlovcu. Srednju medicinsku školu završila sam 1999 godine u Karlovcu. Studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu diplomirala sam 2008 godine.

U KBC Sestre milosrdnice zapošljavam se 2004 godine. Započela sam raditi u hitnoj službi Klinike za unutarnje bolesti , nakon čega odlazim na Odjel intenzivne kardijalne skrbi Zavoda za bolesti srca i krvnih žila na Kliniku za unutarnje bolesti. 2015 godine počinjem raditi kao glavna sestra na Zavodu za postkoronarnu skrb i aritmije Klinike za bolesti srca i krvnih žila.

Aktivno i pasivno sam sudjelovala u nizu stručnih sastanaka, kongresa i radionica.