Dr. Ivan Zeljković

ivan zeljkovic 150 pxRođen sam 7. ožujka 1986. godine u Splitu. Djetinjstvo sam proveo u Omišu gdje sam  završio osnovnu skolu i jezicnu gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam 2004. godine, a diplomirao sam u srpnju 2010. Obvezni pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavio sam u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice” tijekom 2011. Specijalizaciju iz kardiologije započeo sam 2012. Godine, takodjer u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice”. Specijalisticki ispit sam polozio u listopadu 2017. i odtad radim u Klinici za bolesti srca i krvnih žila kao specijalist kardiolog.  Uze područje stručnog rada mi je aritmologija i srčana elektrostimulacija.

Od studenog 2017. sam na usavrsavanju iz podrucja intervencijske elektrofiziologije, srcane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije u Sveucilisnoj bolnici Basel (Universitätspital Basel), Basel, Svicarska (mentor: prof. dr.sc. Christian Sticherling).

2016. godine završio sam Poslijediplomski studij na Stomatoloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine  i zdravstva stekao sam u lipnju 2017. obranom doktorske disertacije pod naslovom: „Ucinkovitost kardiogoniometrije u predikciji stabilne koronarne bolesti u zena“.

Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa. Dosadašnjim znanstvenim radom  objavio sam 14 članaka u citiranim publikacijama od čega 10 citiranih u CC indeksiranim časopisima te 10 radova u necitiranim publikacijama. Sudjelovao sam u pisanju udžbenika „EKG u hitnim stanjima“.

Ivan Zeljkovic Aritmije KBCSM