Dr. Nikola Krmek

nikola krmekRođen sam 29.11.1982.g. u Metkoviću. U istom gradu završio sam Jezičnu gimnaziju, a potom upisao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje sam diplomirao 2007.g. Nakon staža i položenog stručnog ispita započinjem specijalizaciju iz pedijatrije na Klinici za pedijatriju KBCa Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit sam položio 2013.g. Od tada radim na Odjelu za dječju kardiologiju iste ustanove. Užu specijalizaciju iz dječje kardiologije odradio sam od 2014. do 2016.g. u KBCu Sestre milosrdnice te na Klinici za pedijatriju KBCa Zagreb. Za vrijeme uže specijalizacije započinje i moja edukacija iz invazivne kardiologije. Od 2016. g. uključen sam u edukaciju iz elektrofiziologije u našem Laboratoriju za elektrofiziologiju srca. U 2017.g. proveo sam 6 mjeseci u Budimpešti u pedijatrijskom elektrofiziološkom laboratoriju kod dr. Laszlo Kornyeia gdje sam imao priliku raditi elektrofiziologiju kod djece sa kompleksnim srčanim aritmijama kao i sudjelovati u invazivnim hemodinamskim studijama i intervencijama. Objavio sam 5 znanstvenih članaka, od toga 2 citirana u Current Contents bazi. Sudjelovao sam aktivno na više domaćih i inozemnih stručnih kongresa.

Nikola Krmek Aritmije KBCSM