Prve krioablacije u KBCSM.

9.3. 2015. u KBC Sestre milosrdnice uspješno je uvedena nova ablacijska metoda liječenja.