Sanja Keleković

kelekovic sanjaRođena sam 24.01.1983. godine u Zagrebu. Srednju medicinsku školu završila sam u školi za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu, 2001. godine. Nakon toga sam odradila pripravnički  staž u psihijatrijskoj bolnici Vrapče u Zagrebu, 2002. godine. U KBC Sestre milosrdnice zapošljavam se 2003.godine. Najprije u hitnoj službi  Klinike za unutarnje bolesti, nakon toga na odjelu kardiologije 1, te veći dio radnog staža provela sam na odjelu intenzivne kardijalne skrbi iste klinike. 2010 završila sam preddiplomski strudij na Visokoj zdravstvenoj školi u Bihaću. Od ožujka 2015. godine radim u Centru za aritmije i elektrostimulaciju srca u Labaratortiju za elektrofiziološka ispitivanja srca.

sanja kelekovic 2