Upute pacijentu pri elektrofiziološkom ispitivanju srca sa ili bez radiofrekventnom ablacijom