Gordana Hursa

gordana hursaRođena sam 1.5.1972 u Zaboku. Srednju medicinsku školu sam završila u školi za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu 1990. Godine, a 1991. Godine zapošljavam se u KB Sestre milosrdnice. 2010. godine završila sam preddiplomski studij sestrinstva na Visokoj zdravstvenoj školi u Bihaću.

U 24 godine staža, ukupno 20 godina provela sam odjelu Kardiologije. Od 2012. godine radim u Laboratoriju za elektrofiziološka ispitivanja srca. Od 2013. Godine član sam tima za invazivnu i intervencijsku kardiologiju.

gordana hursa