Implantabilni kardioverter defibrilator (ICD)

icd aritmije kbcsmUgradbeni kardioverter defibrilator (engl. implantable cardioverter defibrilator – ICD) je elektronički uređaj sličan elektrostimulatoru srca koji se ugrađuje ispod kože pacijenta.

Srčani zastoj (arest) ili nagla srčana smrt javlja se kada abnormalni srčani ritam poput ventrikularne tahikardije (VT) ili ventrikularne fibrilacije (VF) sprječava normalan srčani rad i cirkulaciju krvi do mozga i ostalih važnih organa. Te opasne aritmije bez upozorenja mogu biti fatalne u nekoliko minuta, stoga ih je teško ili nemoguće liječiti uobičajenim metodama.

ICD, ponekad popularno zvan defibrilator je uređaj napajan posebnom baterijom koji značajno povećava preživljavanje u slučaju pojave ovakvih aritmija. ICD ne može spriječiti nastanak aritmije, ali je može uspješno detektirati i tretirati, te tako povratiti normalan srčani ritam i spasiti život.

ICD tretira aritmije na tri načina:

 • Kardioverzijom
 • Defibrilacijom
 • Stimulacijom (anti-tahikardija stimulacija)

Kardioverzija i defibrilacija su oboje pojmovi koji označavaju isporuku električnog šoka koji prekida opasnu aritmiju i vraća normalni srčani ritam. Ako je pacijent pri svijesti isporuka šoka je bolna i opisuje se kao „udarac u prsa“. Najčešće ipak šok kod opasne aritmije isporučuje se tek kada pacijent izgubi svijest i pritom ne osjeti isporuku šoka. Anti-tahikardija stimulacija uključuje isporuku kratkih ciklusa stimulacija (5-10). Anti-tahikardija stimulacija nije bolna, i gotovo je neprimjetna. Manji broj pacijenata može imati neugodan osjećaj ubrzanog srčanog rada (palpitacije).

Obzirom da je ICD sofisticirano računalo, posjeduje memoriju u kojoj se snima srčana aktivnost pacijenta kao i svaki poremećaj srčanog ritma i njihovo tretiranje od strane ICD-a. Takav način monitorianja ima veliku dijagnostičku vrijednost, te olakšava liječnicima liječenje takvih pacijenata i dodatnu ugađanje terapije i uređaja svakom pacijentu.

Osim liječenja opasnih tahikardija, današnji moderni ICD ima i sve mogućnosti standardnog elektrostimulatora srca za liječenje bradikardija.

ICD se sastoji kao i elektrostimulator od generatora pulsa i jedne ili više elektrodi. Generator pulsa sastoji se od posebne baterije koja proizvodi električki šok i pokreće cijeli sistem, te računalnog sklopa s aplikacijom koja nadzire cijeli sustav. Elektrode ICD-a monitoriraju električne impulse iz srca i šalju informacije o srčanoj aktivnosti pacijenta računalu ICD-a.

Ugradnja kardioverter defibrilatora. Najčešće se operativni zahvat izvodi u lokalnoj anesteziji ili dubokoj sedaciji, a po potrebi moguće je i da se pacijent potpuno uspava za potrebe testiranja uređaja. Tehnika implantacije ista je kao i kod ugradnje trajnog elektrostimulatora (vidi: ugradnja trajnog elektrostimulatora srca). Implantacije traje oko  60 minuta.

Komplikacije ugradnje kardioverter defibrilatora – komplikacije mogu nastati za vrijeme operativnog zahvata ili nakon operativnog zahvata.

Komplikacije za vrijeme operativnog zahvata:

 • kolaps pluća (pneumotorax) u 1% slučajeva – zbrinjava se postavljanjem drena
 • perforacija srca (srčana tamponada) najčešće elektrodom, koja uzrokuje nakupljanje krvi u opni koja okružuje srce – u 1% slučajeva – zbrinjava se postavljanjem drena u prostor u kojem se nakuplja krv
 • krvarenje na operativnom rezu gdje je smješten generator ICD-a – rizik kod pacijenata koji su na lijekovima koji utječu na zgrušavanje (marivarin, aspirin)
 • rizik za nastanak infekcije manji je od 1%
 • pomak elektrodi u srcu javlja se u oko 1% slučajeva i obično zahtjeva ponovljeni zahvati gdje se elektrode ponovno pozicioniraju
 • smrtni ishod pri ugradnji kardioverter defibrilatora manji je od 1:500

Kasne komplikacije:

 • infekcija na mjestu ugradnje – obično se cijeli sistem mora izvaditi i ponovno implantirati s druge strane nakon što se riješi infekcija
 • disfunkcija elektrodi – elektrode su najosjetljiviji dio ICD-a, te pritom jake mehaničke sile izvana mogu pomaknuti ili slomiti elektrodu, što zahtjeva novi operativni zahvat i zamjenu elektrode
 • neadekvatna detekcija i isporuka električnog šoka
 • preuranjeno pražnjenje baterije ICD-a

Upute pacijentima nakon ugradnje kardioverter defibrilatora.

Nakon ugradnje ICD-a potrebno je dolaziti na redovite liječničke preglede, koji se obavljaju svakih 3-6 mjeseci. Na kontrolnom pregledu radi se potpuno bezbolna kontrola uređaja posebnim programatorom. ICD je uređaj koji radi na principu bežične tehnologije tako da je vrlo jednostavno moguće testirati i dodatno podešavati uređaj, a da se pri tome ne mora otvarati rana.

Ako je bio isporučen šok. Ako je pacijent osjetio isporuku šoka od ICD-a, potrebno se je odmah javiti u bolnicu gdje je uređaj ugrađen. Tamo će liječnici utvrditi zašto je došlo do isporuke električnog šoka i da li je potrebno dodatno ugađanje uređaja ili uvođenje dodatnih lijekova.

Strah od kardioverter defibrilatora. Neki pacijenti opisuju isporuku šoka kao vrlo neugodnu i bolnu. Međutim većina pacijenata tolerira ovu neugodnost jer spašava život. Neki pacijenti osjećaju se anksiozno i depresivno zbog ovisnosti o uređaju ili od straha da uređaj može zatajiti. Razgovor s liječnikom ili psihologom može biti od pomoći.

Ograničenje u upravljanju vozilom. Nakon ugradnje ICD-a potrebno je slijediti upute liječnika u vezi vožnje. Zbog toga što VT i VF najčešće kod pacijenata izazivaju gubitak svijesti, moguće je izgubiti nadzor nad vozilom u vožnji. Generalno su preporuke:

 • upravljati se može vozilom tjedan dana nakon ugradnje ICD-a
 • ne preporuča se voziti 6 mjeseci nakon isporuke ICD šoka

U svakom slučaju potrebno se je savjetovati sa svojim kardiologom u vezi upravljanja vozilom.

Izbjegavanje elektromagnetske interferencije. Kako rad ICD-a ovisi o adekvatnom registriranju električne aktivnosti srca, važno je izbjegavati jaka elektromagnetska polja koja bi mogla ometati rad kardioverter defibrilatora.

 • mobilni telefon koristite na suprotnoj strani od ICD-a
 • uređaji u kućanstvu (TV, radio, toster, mikrovalna) se mogu najnormalnije koristiti pod uvjetom da su ispravni
 • elektromagnetski sigurnosni sustavi na ulazima u trgovine, sudnice, aerodrome i ostala područja od visoke sigurnosti – preporuka je ne se zadržavati u prolasku kroz slične uređaje – proći kroz njih normalnom brzinom, izbjegavati stajanje u njihovoj blizini
 • medicinske pretrage poput rendgena, kompjuterizirane tomografije (CT), ultrazvuk (UZV) ne ometaju rad ICD-a
 • magnetska rezonancija (MR) može ometati rad ICD i stoga je treba izbjegavati
 • litotripsija koja se koristi pri tretiranju bubrežnih kamenaca i transkutana elektroneurostimulacija (TENS) kao metoda liječenja boli, mogu ometati rad ICD-a
 • pacijenti su dužni obavijestiti sve medicinske djelatnike (liječnici, stomatolozi, medicinske sestre, inženjeri) da su nosioci kardioverter-defibrilatora kako bi se pomno planirali medicinski zahvati

Trudnoća. Žene s ugrađenim kardioverter-defibrilatorom mogu normalno nositi trudnoću bez povećanog rizika za fetus. Ako u podlozi postoje srčane ili druge bolesti potrebno se je savjetovati sa svojim kardiologom o mogućim rizicima, mogućom potrebom za promjenom lijekova i planovima njege za vrijeme trudnoće.