Privremeni elektrostimulator

Privremeni elektrostimulator srca (ES) uključuje stimulaciju srca uslijed najčešće sporog srčanog rada (bradikardije) ili rjeđe brzog srčanog rada (tahikardije), kraće vrijeme dok se ne ukloni uzrok nastajanja poremećaja srčanog ritma ili do ugradnje trajnog elektrostimulatora.