Zbog Vaših tegoba postavljena je indikacija za ugradnjom srčanog kardioverter defibrilatora (ICD).

Ovdje možete pročitati sve o implantabilnom kardioverter defibrilatoru.

ovdje možete unaprijed preuzeti i ispuniti suglasnosti za zahvate na koje ste naručeni

Zbog Vaših tegoba postavljena je indikacija za elektrofiziološkim ispitivanjem (EPS) sa ili bez radifrekventnom ablacijom srca (RFA). Ovdje možete pročitati sve o elektrofiziološkom ispitivanju srca.

Zbog Vaših tegoba postavljena je indikacija za ugradnjom trajnog srčanog elektrostimulatora (pace maker) (ES). Ovdje možete pročitati sve o trajnom srčanom elektrostimulatoru.

Zbog Vaših tegoba postavljena je indikacija za ugradnjom srčane resinkronizacijske terapije (CRT).
Ovdje možete pročitati sve o srčanoj resinkronizacijskoj terapiji.

Radiofrekventna ablacija je zahvat koji omogućava liječenje mnogo vrsta ubrzanog srčanog rada (tahikardija).

invazivna pretraga koja se provodi kod pacijenata u kojih površinski EKG i druge neinvazivne (bezbolne) pretrage ne daju dovoljno podataka za dijagnosticiranje i liječenje poremećaja srčanog ritma.

Srčana resinkronizacijska terapija (engl. Cardiac resynchronization therapy – CRT) je zahvat kojim se liječe neke vrste srčanog zatajivanja. Srčano zatajivanje je stanje kada srce ne istiskuje („punpa“) dovoljno krvi.

Ugradbeni kardioverter defibrilator (engl. implantable cardioverter defibrilator – ICD) je elektronički uređaj sličan elektrostimulatoru srca koji se ugrađuje ispod kože pacijenta.