U KBC Sestre milosrdnice 6.3.2018. je u suradnji Klinike za bolesti srca i krvnih žila i Klinike za pedijatriju započet program pedijatrijske elektrofiziologije