Od rujna 2015. dr. Manola i dr. Pavlović postali su novi članovi dvaju odbora Europskog društva za aritmije.

Riječ je o najvećem istraživanju u području prevencije iznenadne srčane smrti u Europi.