9.3. 2015. u KBC Sestre milosrdnice uspješno je uvedena nova ablacijska metoda liječenja.

Krioablacija balonom je relativno nova metoda za ablaciju paroksizmalne fibrilacije atrija koja se razvila kao alternativa radiofrekventnoj ablaciji.