Zavod za aritmije i postkoronarnu skrb KBC sestre milosrdnice postao je jedan od 16 službenih edukacijskih centara Europskog aritmološkog društva