Uspješna transkateterska implantacija Micra bezelektrodnog srčanog elektrostimulatora u našem Centru.

S ovim modulom naš centar se pridružio 13 europskih centara koji će koristiti ovaj modul te na taj način dodatno povećati sigurnost i kvalitetu elektrofizioloških zahvata kod naših pacijenata.

Danas je u našem centru ugrađen subkutani kardioverter defibrilator (SICD) kod mladog bolesnika s hipertrofijskom kardiomiopatijom.