Prve implantacije okludera aurikule lijevog atrija u KBCSM

Prve implantacije okludera aurikule lijevog atrija u KBCSM

Bolesnici s fibrilacijom atrija imaju povišen rizik od moždanog udara. Rizik je ovisan o drugim bolestima koje bolesnici imaju i može biti i do 10 puta viši od ljudi bez fibrilacije atrija. Stoga bolesnici s fibrilacijom atrija, ovisno o riziku, moraju trajno uzimati lijekove protiv zgrušavanja krvi (nove oralne antikoagulanse ili varfarin) radi sniženja rizika moždanog udara.
Međutim, mali dio bolesnika je imao značajna krvarenja prije ili nakon početka terapije lijekovima protiv zgrušavanja krvi (primarno intrakranijalna krvarenja te krvarenja iz probavnog trakta koja se ne mogu spriječiti).

Read more

Pedijatrijska aritmologija u KBC Sestre milosrdnice

Pedijatrijska aritmologija u KBC Sestre milosrdnice

Nakon dugotrajnih priprema, u suradnji Klinike za pedijatriju i Zavoda za aritmije Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Sestre milosrdnice (KBCSM), od ove godine započinjemo program pedijatrijske elektrofiziologije.

Do sada je u KBCSM elektrofiziologija izvođena u starije djece uz suglasnost pedijatra, međutim nismo bili u mogućnosti  primiti djecu svih dobi. Budući da u Hrvatskoj ne postoji elektrofiziološki laboratorij koji je spreman primiti djecu svih dobnih skupina, pokrenut je ovaj projekt. Cijeli tim prošao je dodatnu edukaciju, a uključen je i pedijatrijski kardiolog dr. Nikola Krmek, koji je završio edukaciju prema programu pedijatrijske elektrofiziologije u Budimpešti, u renomiranom dječjem elektrofiziološkom centru u Europi.

Za potrebe pedijatrijske elektrofiziologije u naš laboratorij je ugrađen poseban „Ensite Precision 3D mapping“ sustav koji nam omogućuje da se kod djece procedure obavljaju bez ili uz iznimno male količine rentgenskog zračenja, uz veću preciznost rada. Ovaj sustav nam omogućuje i korištenje manjih elektroda koje su primjerene dječoj dobi. Time smo se tehnološki svrstali uz najjače centre u kojima je dostupan ovaj vid obavljanja elektrofiziološke procedure.

Galerija slika: U KBC Sestre milosrdnice 6.3.2018. je u suradnji Klinike za bolesti srca i krvnih žila i Klinike za pedijatriju započet program pedijatrijske elektrofiziologije. Uz tim stručnjaka Zavoda za aritmije KBSCM, Odjela pedijatrijske kardiologije i Zavoda za anesteziologiju uspješno su ablirane aritmije kod troje djece (najmlađe dijete 7 godina), pomoću posebnog mapping sustava bez korištenja rentgenskog zračenja.

Dr. Nikola Krmek

Dr. Nikola Krmek

nikola krmekRođen sam 29.11.1982.g. u Metkoviću. U istom gradu završio sam Jezičnu gimnaziju, a potom upisao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje sam diplomirao 2007.g. Nakon staža i položenog stručnog ispita započinjem specijalizaciju iz pedijatrije na Klinici za pedijatriju KBCa Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit sam položio 2013.g. Od tada radim na Odjelu za dječju kardiologiju iste ustanove. Užu specijalizaciju iz dječje kardiologije odradio sam od 2014. do 2016.g. u KBCu Sestre milosrdnice te na Klinici za pedijatriju KBCa Zagreb. Za vrijeme uže specijalizacije započinje i moja edukacija iz invazivne kardiologije. Od 2016. g. uključen sam u edukaciju iz elektrofiziologije u našem Laboratoriju za elektrofiziologiju srca. U 2017.g. proveo sam 6 mjeseci u Budimpešti u pedijatrijskom elektrofiziološkom laboratoriju kod dr. Laszlo Kornyeia gdje sam imao priliku raditi elektrofiziologiju kod djece sa kompleksnim srčanim aritmijama kao i sudjelovati u invazivnim hemodinamskim studijama i intervencijama. Objavio sam 5 znanstvenih članaka, od toga 2 citirana u Current Contents bazi. Sudjelovao sam aktivno na više domaćih i inozemnih stručnih kongresa.

Nikola Krmek Aritmije KBCSM

Dr. Ivan Zeljković

Dr. Ivan Zeljković

ivan zeljkovic 150 pxRođen sam 7. ožujka 1986. godine u Splitu. Djetinjstvo sam proveo u Omišu gdje sam  završio osnovnu skolu i jezicnu gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao sam 2004. godine, a diplomirao sam u srpnju 2010. Obvezni pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavio sam u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice” tijekom 2011. Specijalizaciju iz kardiologije započeo sam 2012. Godine, takodjer u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice”. Specijalisticki ispit sam polozio u listopadu 2017. i odtad radim u Klinici za bolesti srca i krvnih žila kao specijalist kardiolog.  Uze područje stručnog rada mi je aritmologija i srčana elektrostimulacija.

Od studenog 2017. sam na usavrsavanju iz podrucja intervencijske elektrofiziologije, srcane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije u Sveucilisnoj bolnici Basel (Universitätspital Basel), Basel, Svicarska (mentor: prof. dr.sc. Christian Sticherling).

2016. godine završio sam Poslijediplomski studij na Stomatoloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine  i zdravstva stekao sam u lipnju 2017. obranom doktorske disertacije pod naslovom: „Ucinkovitost kardiogoniometrije u predikciji stabilne koronarne bolesti u zena“.

Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa. Dosadašnjim znanstvenim radom  objavio sam 14 članaka u citiranim publikacijama od čega 10 citiranih u CC indeksiranim časopisima te 10 radova u necitiranim publikacijama. Sudjelovao sam u pisanju udžbenika „EKG u hitnim stanjima“.

Ivan Zeljkovic Aritmije KBCSM

Knjiga narudžbi

CroRhythm 2016

CroRhythm 2016

Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca, Hrvatskog kardiološkog društva, 29. i 30.travnja 2016. godine u Opatiji organizira tradicionalni, sada već 17. simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca – CroRhythm 2016 koji već niz godina posjećuje veliki broj kardiologa, internista te liječnika obiteljske medicine kao i mladih specijalizanata različitih specijalizacija.

Web stranice CroRhythm 2016

Program CroRhythm 2016