Program implantacije bezelektrodnog srčanog elektrostimulatora u našem centru