Atrijski septalni defekt (ASD) je prekid kontinuiteta mišićne pregrade (lat. interatrijski septum) koja odjeljuje dvije srčane pretklijetke (atrija).

Elektrostimulator srca (engl. pacemaker) je električni uređaj koji se ugrađuje ispod kože pacijenta kako bi održavao ili povratio normalan srčani ritam.

Krioablacija balonom je relativno nova metoda za ablaciju paroksizmalne fibrilacije atrija koja se razvila kao alternativa radiofrekventnoj ablaciji.

Radiofrekventna ablacija je zahvat koji omogućava liječenje mnogo vrsta ubrzanog srčanog rada (tahikardija).

invazivna pretraga koja se provodi kod pacijenata u kojih površinski EKG i druge neinvazivne (bezbolne) pretrage ne daju dovoljno podataka za dijagnosticiranje i liječenje poremećaja srčanog ritma.

Srčana resinkronizacijska terapija (engl. Cardiac resynchronization therapy – CRT) je zahvat kojim se liječe neke vrste srčanog zatajivanja. Srčano zatajivanje je stanje kada srce ne istiskuje („punpa“) dovoljno krvi.

Ugradbeni kardioverter defibrilator (engl. implantable cardioverter defibrilator – ICD) je elektronički uređaj sličan elektrostimulatoru srca koji se ugrađuje ispod kože pacijenta.

Privremeni elektrostimulator

Privremeni elektrostimulator srca (ES) uključuje stimulaciju srca uslijed najčešće sporog srčanog rada (bradikardije) ili rjeđe brzog srčanog rada (tahikardije), kraće vrijeme dok se ne ukloni uzrok nastajanja poremećaja srčanog ritma ili do ugradnje trajnog elektrostimulatora.