Prve krioablacije u KBC Sestre milosrdnice

cryo aritmije kbcsm naslovnaKrioablacija balonom je relativno nova metoda za ablaciju paroksizmalne fibrilacije atrija koja se razvila kao alternativa radiofrekventnoj ablaciji. Procedura se izvodi bez 3D mapping sustava, pod kontrolom RTG uređaja. Balon promjera 23 ili 28 mm postavlja se na ušće svake plućne vene te se unutrašnjost balona hladi na -80ᵒC. Potencijalne prednosti krioablacije su kraće trajanje procedure u odnosu na radiofrekventnu ablaciju te potreba za jednom transseptalnom punkcijom. Prema rezultatima dosad objavljenih studija uspješnost je slična radiofrekventnoj ablaciji.

Read more

Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.

Dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.

vjekoslav-radeljicRođen sam 6. siječnja 1978. godine u Imotskom gdje sam završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. 1996. godine upisao sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirao u srpnju 2002. godine. Obvezatni pripravnički staž obavio u idućih godinu dana te državni ispit položio u srpnju 2003. godine.  Specijalizaciju iz interne medicine započeo sam 2003. godine u Kliničkoj bolnici “Sestre Milosrdnice”, a specijalistički sam ispit položio 26. veljače 2008 .godine. Od položenog specijalističkog ispita radim kao odjelni liječnik na  Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike KBC Sestre milosrdnice. 2012. godine položio sam subspecijalistički ispit iz uže specijalizacije kardiologije. Područje stručnog rada mi je osim interne medicine i opće kardiologije, aritmologija i srčana elektrostimulacija. Na stručnom usavršavanju iz područja srčane aritmologije i  elektrostimulacije srca bio sam u kardiološkim centrima u Bratislavi, Slovačka i Debrecenu, Mađarska te na šest kratkih specijaliziranih tečajeva u Lozani, Švicarska i Frankfurt, Njemačka. 2010. godine završio sam Poslijediplomski studij – Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2011. godine obranio doktorsku disertaciju na temu asimptomatske fibrilacije atrija kod bolesnika s elektrostimulatorom srca.  Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa (četiri održana predavanja na međunarodnim kongresima). Objavio sam dvanaest članaka u citiranim publikacijama od toga šest citiranih u Current Contents bazi.

vjekoslav radeljic

Gordana Hursa, bacc.med.techn.

gordana hursaRođena sam 1.5.1972 u Zaboku. Srednju medicinsku školu sam završila u školi za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu 1990. Godine, a 1991. Godine zapošljavam se u KB Sestre milosrdnice. 2010. godine završila sam preddiplomski studij sestrinstva na Visokoj zdravstvenoj školi u Bihaću.

U 24 godine staža, ukupno 20 godina provela sam odjelu Kardiologije. Od 2012. godine radim u Laboratoriju za elektrofiziološka ispitivanja srca. Od 2013. Godine član sam tima za invazivnu i intervencijsku kardiologiju.

gordana hursa

Dr. Nikola Pavlović, dr.med., FESC

nikola pavlovic

Nikola Pavlović rođen je 08. veljače 1981. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i V. gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Specijalizaciju iz interne medicine odradio je u razdoblju od 2007. do 2011. g u Kliničkoj bolnici ”Sestre milsordnice” te je 2011.g položio specijalistički ispit. Od početka specijalizacije do danas radi na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila na području opće kardiologije, interventne kardiologije, eletrofiziologije i elektrostimulacije. Od rujna 2013. do rujna 2014.g. radio  je kao stipendist Europskog društva za aritmije (EHRA Advanced Electrophysiology Fellowship) u Universitätsspital Basel u Švicarskoj (prof. Christian Sticherling, PD Michael Kühne) gdje se usavšavao u području ablacija srčanih aritmija te srčane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije.

U lipnju 2014. položio je Europski ispit iz elektrofiziologije (EHRA Certification level 1), a u lisopadu 2014 dobio punu akreditaciju Europskog kardiološkog društva iz područja elektrofiziologije i ablcija (Certified electrophysiology specialist (ECES) – Level 2).

U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je više od 70 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja od čega 17 radova koji su citirani u Current Contents-u. Član je Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva, Europskog aritmološkog društva te Radne skupne za aritmije i elektrostimulaciju srca.

Od rujna 2015. dr. Pavlović je član odbora za certificiranje iz elektrofiziologije Europskog aritmološkog društva. (EHRA Certification Committee).

2016. g. završio je  poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Zarebu.

2017. g. dobija titulu ”Fellow of the European Society of Cardiology”

Područje interesa su mu elektrofiziologija i ablacije srčanih aritmija, srčana resinkronizacijska terapija te intervencijska kardiologija.

nikola pavlovic

Prof.dr.sc. Diana Delić Brkljačić, dr.med.

diana delic brkljacicRođena sam 31. listopada 1964. u Sinju. Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju završila sam u Zagrebu.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala sam 15. srpnja 1988. Nakon pripravničkog staža u KB Sestre milosrdnice položila sam stručni ispit 13.4.1990. Od 1990-92 bila sam znanstveni novak na Klinici za internu medicinu KB Sestre milosrdnice, pod vodstvom prof.dr. Šime Mihatova, te sam na  PMF u Zagrebu 18.12.1992. obranila magistarski rad pod naslovom «Prognostičko značenje pokazatelja funkcije lijeve klijetke u petogodišnjem preživljavanju nakon akutnog infarkta miokarda». 1992.-1996. Specijalizirala sam internu medicinu u KB «Sestre milosrdnice» u Zagrebu 3. srpnja 1996. Položila specijalistički ispit iz interne medicine, te od tada radim kao  specijalist internist u Klinici za internu medicinu KB «Sestre milosrdnice», na Zavodu za kardiovaskularne bolesti. U svibnju i lipnju 2000. godine boravila na Department of Cardiology, University Hospital of Hamburg- Eppendorf na edukaciji u području transezofagijske ehokardiografije. Nakon toga  tri puta boravila sam na stručnoj edukaciji iz elektrostimulacije srca u Švicarskoj. 26.2.2004. godine položila sam subspecijalistički ispit iz kardiologije 19.12.2007. obranila sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju pod naslovom «Utjecaj ATII blokatora i blokatora kalcijskih kanala na doplerski indeks otpora, akceleracijsko vrijeme i akceleracijski indeks u intrarenalnim arterijama bolesnika s esencijalnom hipertenzijom». Pročelnica sam Zavoda za kardiologiju Interne klinike KBC «Sestre milosrdnice» od studenog 2008. Sudjelovala sam na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Izabrana sam u znanstveno –nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za internu medicinu u listopadu 2009.godine. Koautor u sam 21 publiciranom znanstvenom i stručnom radu, od čega je 11 radova objavljeno u časopisima zastupljenim u CC.

Održala sam niz predavanja na domaćim i stranim stručnim skupovima. Članica sam Hrvatskog liječničkog zbora, članica i dopredsjednica Hrvatskog kardiološkog društva od 2012, članica Europskog kardiološkog društva. Uža područja interesa su mi ehokardiografija i elektrostimulacija srca. Zamjenica pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sam od 2012.godine.

Udana sam, majka dvojice sinova, starih 25 i 23 godine.

diana delic brkljacic

Ivica Benko, dipl.med.techn., ECDSAP

Ivica Benko, dipl.med.techn., ECDSAP

ivica benko kbcsm

Ivica Benko rođen je 25. veljače 1983. godine u Zaboku. Srednju medicinsku školu završio je u Bedekovčini 2001. godine, te nakon toga upisao preddiplomski Studij sestrinstva pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i diplomirao 2006. godine. 2012. godine završio je specijalistički diplomski stručni studij Kliničkog sestrinstva pri istom Veleučilištu. 2016. godine završio je sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu pri međunarodnom sveučilištu DIU Libertas u Zagrebu.

2004. godine započeo je pripravnički staž na Odjelu intenzivne kardijalne skrbi na zavodu za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice, te tamo nastavio raditi do 2009. godine. Od 2009. godine radi na odjelu za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca Klinike za bolesti srca i krvnih žila. Na istoj Klinici član je tima invazivne i intervencijske kardiologije od 2010. godine.

Od 2011. godine u suradničkom je zvanju na Katedri za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu,  a od 2013. godine na istoj katedri je u zvanju višeg asistenta.

Član je Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Vijeća za kardiovaskularnu njegu pri Europskom kardiološkom društvu.

2014. godine imenovan je predsjednikom Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

U lipnju 2017. godine položio je Europski ispit iz elektrostimulacije srca, te je od tada EHRA (Europsko aritmološko društvo) certificirani stručnjak za srodne profesije (EHRA Certificated Cardiac Device Specialists for Allied Professionals – ECDSAP)

U svom radu objavio je oko trideset stručnih radova i kongresnih priopćenja. Aktivno je sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih skupova, kongresa i radionica, kao i u organizaciji radionica i tečajeva iz područja invazivne kardiologije, aritmologije i elektrostimulacije srca.

ivica benko